Tuesday, September 6, 2016

You must be proud you are a Filipino

Bakit hindi natin pagbigyan na umusad ang bayang ito. sa pagkakataong subukin ang kamay na bakal?  matagal na tayo sa pamumuhay na ito. ang Pilipinas ay tumatanda na walang pinag kakatandaan, lumalago ayon sa prinsipyong ang pundasyon ay nakabaon sa mga kanal.

Kung ang bayan natin ay makakamit ang karangalan. at respeto, gamit nito,mamili ka,

Isang bayan na sadlak sa dusa? api at mababa ang tingin? at hindi nirerespeto? o isang bansang matayog! matatag! may paninindigan at totoo ang paglilingkod sa kanyang nasasakupang mamamayan.

Ang Pilipinas sa kasalukuyang pamamahala ay hawak ang karangalang ito, at Bilang isang tunay na dugong maharlikang Pilipino

Ipaglalaban ko ito. ibubuwis ko ang aking buhay! alang alang sa matayog na karangalang ito.

IKAW?  ano ang ginagawa mo para sa bayang ito? isa ka ba sa nagpapabagsak at nag papahina nito? o isa ka sa nagsusulong upang igalang at irespeto ang kanyang kultura , soberanya at karangalan ng mamamayan nito?

Napakasarap pakinggan ang mga papuri ng ilang mga foreign cultures, maging ang ilang mga social media comments na nagsasabing dapat mag malaki ang mga Pilipino sa mga pag kakataong ito, bagamat lantaran ang pag batikos at hayagan din ang kaliwat  kanang bwelta at supalpal na ibinibigay ng ating pangulo sa mga bumabatikos sa kanya.  maging ang pag mumura nito sa ilang mga higher ranking leaders tulad ng Amerika. hindi naman ito naka bawas sa dignidad ng ating bansa, sa halip tila ito ang nagiging dahilan upang tayo ay mas hangaan ng ibang lahi

Sa mga naka lipas na taon, kung mag sasaliksik kayo gamit ang teknolohiya ng internet sa volume trend ng feed back na natatanggap ng ating bansa. nakaka lula ang datos na inyong makikita mula sa -23% feedback na dati ang Pilipinas ay tumatanggap ng pag iinsulto dahil sa palpak nitong kalakaran at sistema, uri ng pamumuhay at respetong iginagawad sa isang bansa, ngayon ay nakaka pangilabot na + 69% ang datos natin!!

Sa loob lamang ng maikling panahon. tila ang Pilipinas sa kanyang maningning na kalagayan ay handang mag malaki sa mga mayayaman at makapangyarihang bansa. na kahit sa kalagayang pang ekonomiya ay paangat at sa hanggang ngayon ay kabilang sa 3rd World Country. ang ilang mga mamamayan mula sa ibat ibang bansa maging ang ilang matataas na ma opisyal sa buong mundo ay tuwirang sinasabi na ang Pilipinas ay nasa mabuting mga kamay at pamamahala.

Marami ang hindi sang ayon. katulad din naman na marami ang mga lider na bumabatikos sa ating Pangulo. subalit sa kabuuan. Ang Respeto ay muling nakuha ng ating bayan at naipakita muli natin ang ating karangalan at kakayahan ay hindi basta basta.

Ang ginagawang ito ng atng pangulo, ay hindi pag sira o pag labag. kundi. mas nagbibigay ito ng isang pangitain at kaukulang opinyon na hindi dapat tayo maliitin ng mga mayayaman at mauunlad na bansa. hindi tayo ''PUPPET'' o nag papasakop sa mga uri ng dating kolonya na sumakop sa tin. sa halip ipina pakita ng bansa natin ngayon ang katatagan at malakas na soberanya. na hindi kayang hawakan ng sinumang bansa liban sa mga tunay na mamamayan nito,

''You must Be proud you are a Filipino, we heard a lot of good things about your President! Keep up Philippines'' You have a great Warrior and Strong Leader! '' My respect to you! ''

Isa lamang yan sa mga napakasarap pakinggan na mga papuri.

Isipin niyo naman.sino ba naman tayo? para pag usapan ng mga global Media? ng mga Foreign Dignitaries? na maging sa europa ang balita sa Pilipinas ay tila ginagawa ng ''INTERNATIONAL ISSUES'' saan ka pa! local news? pinag pi pyestahan sa social Media.?  at mga innternational news platform?

Hindi tayo maaring magmalaki sa mga balitang karahasan. o anumang may kaugnayan sa terorismo at demolisyon , mga usapin sa droga. patayan, traffic at sari saring mga pangit na pangyayari sa ating bansa na siya din namang nagdala sa tugatog Upang ang bayan natin ay lalong manliit sa mata ng  mga banyaga.

Subalit sa pagkataong ang bayan natin ay nakakabalik at muling nagiging ka puri puri sa mata ng iba, nagiging matayog at iginagalang ang kultura. MULING kakatakutan. at pangingilagan dahil sa katapangan at nag aalab nitong patriotismo

Sasayangin ba natin ang lahat ng ito? at hindi sunggaban ang pagkakataong ma iluklok ang bayan sa napakaningning nitong kalagayan? Ito ay magsilbi sanang paunawa sa mga lumalaban at bumabatikos sa ating kasalukuyang pamamahala

Tandaan po natin, ANG BAYAN NATIN kahit kailan ay hindi naging dakila sa mata ng IBA, dahil sa uri ng inyong mga batas na ipinaglalaban. sa halip ito ay lalong sumira! at yumurak sa  kasakdalan ng ating bansa!  ang mga karapatang pantao na isinulong niyo ay lalong ginamit at inabuso ng mga makakapangyarihan. mga dayuhang kapitalista, mga mapanakop na kolonya

Ngayon, at muli ang bayan natin ay bumabangon sa pag kakadapa. magiging sanhi din ba kayo? upang maudlot ang pag sulong na ito? magiging sanhi din ba kayo? upang Maging maliit na lamang tayo habang buhay sa mata ng ibang mga bansa?

Lee Kuan Yew: reminded the world of the Singaporean founder's accomplishments before, during and after his term as prime minister.
Lee was hailed by the Philippines' foreign ministry as a "visionary statesman" and an inspiration to the world for building Singapore, formerly a sleepy port, "into an economic powerhouse and modern society."

During his life, Lee openly shared his thoughts about the world, nations, especially Singapore's neighbors, including the Philippines.

In his book "From Third World to First," Lee shared lessons on development, diplomacy, policy-making, history, culture and domestic affairs.

He also wrote about building Singapore's ties with the Philippines.

Lee recounted an event following the assassination of Senator Ninoy Aquino in 1983 and international outrage that resulted in foreign banks blocking all loans to the Philippines:

This is also how Lee described the Filipino people:

It is a soft, forgiving culture. Only in the Philippines could a leaders convicted in crimes  and did some significant amounts of corruptions , yet still were allowed to return and engage in  their politics.

Some Filipinos write and speak with passion. If they could get their elite to share their sentiments and act, what could they not have achieved?

In an interview with Foreign Affairs magazine in March 1994, Lee had foreseen a continuous growth in East Asia, partly due to countries' lessons from wars.

One reason why growth is likely to last for many years in East Asia -- and this is just a guess -- is that the peoples and the governments of East Asia have learned some powerful lessons about the viciousness and destructiveness of wars. Not only full-scale wars like in Korea, but guerrilla wars as in Vietnam, in Cambodia and in the jungles of Malaysia, Thailand, Indonesia and the Philippines. We all know that the more you engage in conflict, the poorer and the more desperate you become.

And Philippines is acting like idiot, they never learn. they become weaker with their justice system. rotten and slowly killing them instead of making them better and stronger, respected and being feared!

It is also Lee who said,that the Philippines need is a little discipline rather than ''Democracy''0 comments:

Related Posts with Thumbnails

Blogspot Template BOYBASTOS-JR